Kedy a ako vypovedať povinné zmluvné poistenie?

Likvidujete Vaše auto?Nie ste si istý, kedy môžete, či dokonca musíte zrušiť vaše doterajšie povinné zmluvné poistenie vozidla? Nie je to žiadna veda, existuje niekoľko základných dôvodov, kedy ho vypovedať.

  • likvidácia alebo zošrotovanie vozidla

Nie veľmi príjemným dôvodom na vypovedanie poistky je likvidácia vozidla, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode alebo ste museli dať auto zošrotovať z iného dôvodu. Vašu poisťovňu o tomto fakte informujte čím skôr a taktiež jej doručte písomnú výpoveď doplnenú samozrejme o doklad o likvidácii vozidla. Neprečerpané peniaze z poistky by vám mali byť automaticky vrátené.

  • krádež automobilu

Druhým nepríjemným dôvodom na zrušenie zákonnej poistky je krádež vozidla. V takom prípade čo najskôr informujte vašu poisťovňu, keďže hrozí riziko, že zlodeji by na vašom vozidle mohli spôsobiť dopravnú nehodu a ak by ste vy krádež neohlásili, spôsobená škoda by šla na váš účet a vy by ste boli vedení ako vinník nehody. To by vám mohlo sťažiť aj pozíciu, ak by ste chceli neskôr uzavrieť  poistenie na nové auto. K žiadosti o výpoveď PZP pripojte samozrejme aj doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla. Aj z takejto výpovede vám budú vrátené neprečerpané peniaze z poistky.

  • vyradenie vozidla z evidencie

Tento problém sa týka zväčša starších vozidiel. Pri kontrole vám automechanik oznámi, že vaše vozidlo už jednoducho nespĺňa technické podmienky jazdy po cestných komunikáciách a vy tak musíte dať takéto vozidlo vyradiť z evidencie. Tým pádom samozrejme hneď požiadajte o výpoveď PZP. K písomnej žiadosti o zrušenie by ste mali pripojiť samozrejme aj doklad o vyradení vášho vozidla z evidencie.

  • darovanie alebo predaj vozidla

Predaj ojazdených automobilov je v súčasnosti celkom výhodný biznis. Niektorí vodiči dnes veľmi často menia autá a to jednoducho z dôvodu, že našli neodolateľnú ponuku na auto, ktoré sa im páči. V prípade, že ste svoje auto predali, máte povinnosť toto oznámiť vašej poisťovni a podať žiadosť o zrušenie poistky. Ak kúpite takéto ojazdené auto, nerátajte teda s tým, že naň bývalý majiteľ uzavrel poistenie a vy teda tak učiniť nemusíte. Žiadosť o zrušenie PZP vydokladujete kúpnopredajnou zmluvou. Obdobne by ste mali postupovať aj v prípade, že auto niekomu darujete.

  • ukončenie doby poistenia

O výpoveď PZP môžete požiadať aj v tom prípade, ak sa blíži koniec vášho doterajšieho poistného obdobia. Je to len na vás, či ste so svojou doterajšou poisťovňou spokojní a ostanete jej verní alebo ste si už našli výhodnejšiu ponuku pre váš automobil. Ak sa rozhodnete pre výpoveď, vašu žiadosť o výpoveď poistky by ste mali doručiť najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy pôvodnému poskytovateľovi.

Ešte donedávna bol však problém, ak ste sa rozhodli ukončiť vašu zmluvu PZP predčasne alebo ste sa chceli po zaniknutí poistenia prepoistiť u iného poskytovateľa. Všetko sa zmenilo novelizáciou zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015. Táto zákonná úprava priniesla viacero zmien, no vypovedania PZP sa týkajú len nasledovné.

  • po zániku PZP sa môžete poistiť aj u iného poskytovateľa

Donedávna to fungovalo tak, že ak ste nezaplatili poistné včas a váš poskytovateľ vám ho teda v zmysle zákona zrušil, museli ste sa nanovo opäť poistiť u toho istého poskytovateľa. Toto opatrenie však často spôsobovalo chaos. Dnes však už môžete pokojne zmeniť poisťovateľa, ak ste tomu predchádzajúcemu prestali platiť, pretože táto poistka jednoducho zanikla.

  • poisťovňu môžete zmeniť kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu

Aby sa predišlo rôznym špekuláciám s viacnásobným poistení u dvoch, resp. u viacerých poisťovateľov, nemohli ste sa v priebehu poistného obdobia prepoistiť u inej poisťovne, ale museli ste počkať na ukončenie platnosti zmluvy. Prax však ukázala, že takéto ustanovenie je neopodstatnené a teda bolo zo zákona vypustené. Dnes už teda môžete hocikedy a aj bez udania dôvodu vymeniť poskytovateľa povinného zmluvného poskytovateľa.

Aj samotná formálna stránka veci je zložitáFormálna stránka výpovede

Ako každá oficiálna žiadosť, aj výpoveď PZP by mala obsahovať niekoľko základných náležitostí. V prvom rade by ste sa mali riadiť platnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve.

Ako v klasickej žiadosti, tak aj tu by ste mali v hornej časti uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čiže vaše meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu. Následne v pravej časti uvediete názov a sídlo poisťovacej spoločnosti. Dôležitý je však predmet žiadosti. Ten by mal byť v tvare Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (číslo poistnej zmluvy), resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Pod to je vhodné napísať krátky text, v ktorom žiadate výpoveď zmluvy a osvetlíte dôvody vášho konania. Samozrejme uveďte informácie o vozidle, ktorého poistenie zodpovednosti za škodu chcete zrušiť, akými sú továrenská značka a evidenčné číslo vozidla. Pod to uveďte aj číslo vášho bankového účtu, aby vám mohli byť vrátené neprečerpané peniaze z poistky. Na záver túto žiadosť samozrejme nezabudnite datovať a vlastnoručne podpísať.

Pokiaľ sa vám nechce tvoriť žiadosť, môžete jednoducho využiť vzory, ktoré nájdete napr. aj na stránke uzavripzp. Do tohto formulára už len jednoducho doplníte vaše údaje a žiadosť si vytlačíte. Na stránke uzavripzp.sk sa dozviete aj ďalšie informácie o výpovedi povinného zmluvného poistenia, ktoré sa vám môžu zísť.

Žiadosť o výpoveď PZP je potrebné doručiť vašej doterajšej poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia povinného poistenia. V tomto čase ju musí mať poisťovňa už fyzicky na stole. Klient si často myslí, že dátum podania sa rovná aj dátum okamžitého vypovedania. No poistený bude ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP je dátumom doručenia výpovede do poisťovne.

Výpoveď povinného poistenia môžete podať osobne alebo poštou. V prípade zasielania poštou tak musíte urobiť s dostatočným predstihom, poisťovne totiž neberú do úvahy dátum na pečiatke obálky, ale to, kedy ju majú naozaj aj na stole. Taktiež vám odporúčame poslať žiadosť o výpoveď PZP doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Tomuto sa vyhnete, ak žiadosť odnesiete do pobočky osobne. Aj vtedy si však vypýtajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o tom, že ste tak urobili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *