PZP a stret so zverou: Ako je krytá škoda na vašom vozidle?

Stret so zverou je nepríjemná a často nečakaná udalosť, ktorá môže spôsobiť škody na vašom vozidle. Pre mnohých vodičov je dôležité vedieť, ako ich povinné zmluvné poistenie (PZP) kryje takéto situácie a čo je potrebné urobiť v prípade takejto nehody.

Ako PZP kryje škody spôsobené stretom so zverou?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené vaším vozidlom iným osobám alebo ich majetku. V prípade stretu so zverou sa PZP nepoužije na pokrytie škôd na vašom vozidle. Preto je dôležité zvážiť doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle spôsobené rôznymi príčinami, vrátane stretu so zverou.

Dôležitosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie je dobrovoľné doplnkové poistenie, ktoré poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade škôd, ako sú kolízie, poškodenie spôsobené počasím alebo stret so zverou. Je dôležité si uvedomiť, že havarijné poistenie nie je súčasťou základného PZP. Preto je dôležité získať havarijné poistenie, ak chcete mať kryté škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou.

Čo urobiť po strete so zverou

Ak sa stretáte so zverou a vaše vozidlo utrpí škody, postupujte podľa týchto krokov:

  • Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a skontrolujte rozsah škôd.
  • Ak je to možné, odfotografiujte škody na vozidle a miesto nehody.
  • Ak je to potrebné, zavolajte políciu a podajte hlásenie.
  • Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode. Poisťovňa vám poskytne pokyny na ďalší postup.

Ako uplatniť náhradu škody

Ak máte havarijné poistenie, môžete uplatniť náhradu škody u svojej poisťovne. Poskytnite im všetky potrebné informácie a dokumentáciu, ako sú fotky škôd, polície, a ak je to potrebné, záznamy o údržbe vozidla. Poisťovňa vyhodnotí váš požiadavok a určí výšku náhrady, ktorú vám poskytne na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla.

Ako predísť stretom so zverou

Hoci nie je možné úplne eliminovať riziko stretu so zverou, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na zmiernenie rizika:

  • Buďte pozorní, keď jazdíte v oblastiach s vysokou koncentráciou zvery, najmä v noci.
  • Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a jazdite opatrne v oblastiach s výstrahami o zveri.
  • Ak vidíte zviera pri ceste, spomaľte a pripravte sa na možný náhly pohyb zvieraťa.
  • Používajte dvojité svetlomety, keď jazdíte v noci a viditeľnosť je zlá.
  • Sledujte reakcie iných vodičov, ktorí môžu zviera uvidieť skôr ako vy.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nepokrýva škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou. Preto je dôležité zabezpečiť si havarijné poistenie, ktoré poskytuje krytie pre takéto škody. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a bytím pozorným za volantom môžete minimalizovať riziko stretu so zverou a chrániť svoje vozidlo pred poškodením.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *