Kedy a ako vypovedať povinné zmluvné poistenie?

Likvidujete Vaše auto?Nie ste si istý, kedy môžete, či dokonca musíte zrušiť vaše doterajšie povinné zmluvné poistenie vozidla? Nie je to žiadna veda, existuje niekoľko základných dôvodov, kedy ho vypovedať.

  • likvidácia alebo zošrotovanie vozidla

Nie veľmi príjemným dôvodom na vypovedanie poistky je likvidácia vozidla, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode alebo ste museli dať auto zošrotovať z iného dôvodu. Vašu poisťovňu o tomto fakte informujte čím skôr a taktiež jej doručte písomnú výpoveď doplnenú samozrejme o doklad o likvidácii vozidla. Neprečerpané peniaze z poistky by vám mali byť automaticky vrátené.

  • krádež automobilu

Druhým nepríjemným dôvodom na zrušenie zákonnej poistky je krádež vozidla. V takom prípade čo najskôr informujte vašu poisťovňu, keďže hrozí riziko, že zlodeji by na vašom vozidle mohli spôsobiť dopravnú nehodu a ak by ste vy krádež neohlásili, spôsobená škoda by šla na váš účet a vy by ste boli vedení ako vinník nehody. To by vám mohlo sťažiť aj pozíciu, ak by ste chceli neskôr uzavrieť  poistenie na nové auto. K žiadosti o výpoveď PZP pripojte samozrejme aj doklad z policajnej správy o odcudzení vozidla. Aj z takejto výpovede vám budú vrátené neprečerpané peniaze z poistky.

  • vyradenie vozidla z evidencie

Tento problém sa týka zväčša starších vozidiel. Pri kontrole vám automechanik oznámi, že vaše vozidlo už jednoducho nespĺňa technické podmienky jazdy po cestných komunikáciách a vy tak musíte dať takéto vozidlo vyradiť z evidencie. Tým pádom samozrejme hneď požiadajte o výpoveď PZP. K písomnej žiadosti o zrušenie by ste mali pripojiť samozrejme aj doklad o vyradení vášho vozidla z evidencie.

  • darovanie alebo predaj vozidla

Predaj ojazdených automobilov je v súčasnosti celkom výhodný biznis. Niektorí vodiči dnes veľmi často menia autá a to jednoducho z dôvodu, že našli neodolateľnú ponuku na auto, ktoré sa im páči. V prípade, že ste svoje auto predali, máte povinnosť toto oznámiť vašej poisťovni a podať žiadosť o zrušenie poistky. Ak kúpite takéto ojazdené auto, nerátajte teda s tým, že naň bývalý majiteľ uzavrel poistenie a vy teda tak učiniť nemusíte. Žiadosť o zrušenie PZP vydokladujete kúpnopredajnou zmluvou. Obdobne by ste mali postupovať aj v prípade, že auto niekomu darujete.

  • ukončenie doby poistenia

O výpoveď PZP môžete požiadať aj v tom prípade, ak sa blíži koniec vášho doterajšieho poistného obdobia. Je to len na vás, či ste so svojou doterajšou poisťovňou spokojní a ostanete jej verní alebo ste si už našli výhodnejšiu ponuku pre váš automobil. Ak sa rozhodnete pre výpoveď, vašu žiadosť o výpoveď poistky by ste mali doručiť najneskôr 6 týždňov pred skončením vašej doterajšej zmluvy pôvodnému poskytovateľovi.

Ešte donedávna bol však problém, ak ste sa rozhodli ukončiť vašu zmluvu PZP predčasne alebo ste sa chceli po zaniknutí poistenia prepoistiť u iného poskytovateľa. Všetko sa zmenilo novelizáciou zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2015. Táto zákonná úprava priniesla viacero zmien, no vypovedania PZP sa týkajú len nasledovné.

  • po zániku PZP sa môžete poistiť aj u iného poskytovateľa

Donedávna to fungovalo tak, že ak ste nezaplatili poistné včas a váš poskytovateľ vám ho teda v zmysle zákona zrušil, museli ste sa nanovo opäť poistiť u toho istého poskytovateľa. Toto opatrenie však často spôsobovalo chaos. Dnes však už môžete pokojne zmeniť poisťovateľa, ak ste tomu predchádzajúcemu prestali platiť, pretože táto poistka jednoducho zanikla.

  • poisťovňu môžete zmeniť kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu

Aby sa predišlo rôznym špekuláciám s viacnásobným poistení u dvoch, resp. u viacerých poisťovateľov, nemohli ste sa v priebehu poistného obdobia prepoistiť u inej poisťovne, ale museli ste počkať na ukončenie platnosti zmluvy. Prax však ukázala, že takéto ustanovenie je neopodstatnené a teda bolo zo zákona vypustené. Dnes už teda môžete hocikedy a aj bez udania dôvodu vymeniť poskytovateľa povinného zmluvného poskytovateľa.

Aj samotná formálna stránka veci je zložitáFormálna stránka výpovede

Ako každá oficiálna žiadosť, aj výpoveď PZP by mala obsahovať niekoľko základných náležitostí. V prvom rade by ste sa mali riadiť platnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve.

Ako v klasickej žiadosti, tak aj tu by ste mali v hornej časti uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čiže vaše meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu. Následne v pravej časti uvediete názov a sídlo poisťovacej spoločnosti. Dôležitý je však predmet žiadosti. Ten by mal byť v tvare Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (číslo poistnej zmluvy), resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Pod to je vhodné napísať krátky text, v ktorom žiadate výpoveď zmluvy a osvetlíte dôvody vášho konania. Samozrejme uveďte informácie o vozidle, ktorého poistenie zodpovednosti za škodu chcete zrušiť, akými sú továrenská značka a evidenčné číslo vozidla. Pod to uveďte aj číslo vášho bankového účtu, aby vám mohli byť vrátené neprečerpané peniaze z poistky. Na záver túto žiadosť samozrejme nezabudnite datovať a vlastnoručne podpísať.

Pokiaľ sa vám nechce tvoriť žiadosť, môžete jednoducho využiť vzory, ktoré nájdete napr. aj na stránke uzavripzp. Do tohto formulára už len jednoducho doplníte vaše údaje a žiadosť si vytlačíte. Na stránke uzavripzp.sk sa dozviete aj ďalšie informácie o výpovedi povinného zmluvného poistenia, ktoré sa vám môžu zísť.

Žiadosť o výpoveď PZP je potrebné doručiť vašej doterajšej poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia povinného poistenia. V tomto čase ju musí mať poisťovňa už fyzicky na stole. Klient si často myslí, že dátum podania sa rovná aj dátum okamžitého vypovedania. No poistený bude ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP je dátumom doručenia výpovede do poisťovne.

Výpoveď povinného poistenia môžete podať osobne alebo poštou. V prípade zasielania poštou tak musíte urobiť s dostatočným predstihom, poisťovne totiž neberú do úvahy dátum na pečiatke obálky, ale to, kedy ju majú naozaj aj na stole. Taktiež vám odporúčame poslať žiadosť o výpoveď PZP doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Tomuto sa vyhnete, ak žiadosť odnesiete do pobočky osobne. Aj vtedy si však vypýtajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o tom, že ste tak urobili.

PZP online sa javí ako najrýchlejší spôsob zabezpečenia vozidla

Máte radi rýchlu jazdu?PZP, teda povinné zmluvné poistenie, je niečo, čo sa snaží rešpektovať každý z nás. Teda každý by to aspoň mal rešpektovať. Dôvodov je hneď viacero. Prvý je ten, že chceme rešpektovať zákon (keďže je povinné) a druhý dôvodom je, že chceme ušetriť peniaze. Je jasné, že samotný produkt niečo stojí, ale ušetriť môžete tým, že nebudete platiť pokutu za nerešpektovanie tejto povinnosti v prípade kontroly vozidla policajnou hliadkou. Táto môže bez problémov presiahnuť aj niekoľko stoviek eur. Aby ste zbytočne neplatili za niečo, čo nemusíte, snažte sa rešpektovať všetky zákonné nariadenia. My sa vám v tomto článku pokúsime poradiť, kde nájdete tie najlepšie ponuky na trhu, aby ste na túto povinnosť nemuseli šetriť aj niekoľko mesiacov vopred.

Najlacnejšie je to online

Ak je pre vás cena rozhodujúcim faktorom pri výbere akéhokoľvek produktu, nemusí ísť len o tento konkrétny, tak máme pre vás výbornú správu. To najlacnejšie PZP môžete nájsť do niekoľkých sekúnd, a to online prostredníctvom stránky uzavripzp.sk, ktorá, ako už z jej názvu vidíte, sa špecializuje na zabezpečenie vozidla tohto typu. Môžete na nej poistiť skoro všetko (osobný automobil do 3,5 tony, prívesný vozík do 750kg, dodávku do 3,5 tony či motocykel).

Rýchle porovnanie

Veľké rozdiely v cenách nútia porovnávať

Najefektívnejšou cestou na to, ako zistiť rýchlo a s čo najmenšími finančnými stratami jednotlivé ponuky, je urobiť si porovnanie PZP online, ktoré vám zobrazí široké možnosti a ponuky, v rámci ktorých bude jedna určite tá najlepšia a najlacnejšia. Ak nemáte radi moderné metódy, ktoré sú takými len pre staršie vekové kategórie (a tým nechceme nikoho uraziť, len zdôrazňujeme, že mladá generácia už internet berie ako samozrejmosť a bežnosť), tak môžete vyskúšať osobný prieskum, od ktorého vás hneď odhovoríme, lebo máme v pláne vám predstaviť výhody všetkého, čo je online, a teda v tomto konkrétnom prípade aj porovnanie PZP.

Časovo nenáročné!

Porovnanie PZP online spôsobom vám môže výrazne ušetriť váš čas. Ak by ste sa rozhodli si tento prieskum urobiť osobne, môžete počítať s tým, že vyčleniť si musíte niekoľkonásobne viac času, než by to bolo v prípade druhého navrhovaného spôsobu. Pokiaľ plánujete prejsť všetky pobočky poisťovacích spoločností, tak by ste mali počítať aj s 8 až 9 hodinami. Plánujete nejakú vynechať? Tak vaše výsledky už nebudú objektívne. Čo ak práve tá jedna poskytuje tú najvýhodnejšiu ponuku? To vám povie jedine porovnanie PZP online, s minimálnymi časovými stratami. Trvá to maximálne 10 minút a aj to kvôli formuláru, ktorý je potrebné vyplniť. Samotné generovanie ponúk trvá niekoľko sekúnd!

Vyplnenie formulára trvá skutočne tak, ako sme uviedli, niekedy aj rýchlejšie. Mali by ste sa pripraviť na otázky nielen o vozidle, ale aj o jeho majiteľovi. Pri vozidle stačí vypísať údaje z technického preukazu. Pri majiteľovi stačí vodičský preukaz a jednoduché vyjadrenia, ktoré sú väčšinou typu áno – nie. Napr. či niekedy spáchal dopravnú nehodu a ak áno, aká dlhá doba odvtedy uplynula, či má deti, účet v OTP banke…

Finančne nenáročné!

Druhou neodmysliteľnou pozitívnou stránkou tohto spôsobu je, že vám ušetrí aj financie. Počiatočné štádium osobného prieskumu by predstavovalo financovanie dopravného prostriedku, ktorým by ste sa do pobočky dostali. Pri PZP online vám stačí presunúť sa z miestnosti do miestnosti a pokiaľ máte prenosný počítač a v domácnosti dostupné wi-fi, nemusíte ani to. Ďalší škrt cez rozpočet by bol, ak by ste aj napriek vašej snahe, nenašli tú najlepšiu ponuku a v domnienke, že je najlepšia by ste za ňu zaplatili aj o niekoľko stoviek viac, než by bola skutočne tá najlacnejšia. Preto sa oplatí vyskúšať porovnanie PZP týmto spôsobom. Ukáže vám naraz všetky ponuky, s cenovými vyjadreniami, čiže nehrozí, aby ste nejakú poisťovaciu spoločnosť preskočili.

Pozrite sa na výsledky a rozhodnite saVýsledok s priamou žiadosťou

Po vyplnení formulára a odoslaní ho s riadne vyplnenými skutočnými údajmi vám bude vyobrazené porovnanie ponúk. Ak sa vám nejaká pozdáva, môžete o ňu ihneď požiadať a to jednoduchým kliknutím na ňu. Vzápätí môžete očakávať mail, v ktorom si nájdete dočasnú bielu kartu, ktorú si musíte, pochopiteľne, vytlačiť a nosiť vo vozidle. Ďalej bude obsahovať aj údaje na zaplatenie poistného, návrh zmluvy a jej podmienky. Po zaplatení poistného, ktorého splatný limit je 30 dní a túto dobu platí aj dočasná biela karta, môžete vo vašej poštovej schránke očakávať originál bielu a zelenú kartu. Tieto dve patria k povinnej výbave vodiča. V prípade, že sa nimi nepreukážete, môžete byť vysoko pokutovaný.

Na záver by sme vám chceli pripomenúť, že PZP sa netýka len auta ako takého, ale aj motocyklom, prípojných vozidiel, veľkých či menších poľnohospodárskych strojov, vysokozdvižných vozíkov atď. Teda nejde len o vozidlá motorové, ako by si to mohla väčšina z nás myslieť, ale aj o nemotorové. Plus nejde len o vozidlá s evidenčným číslom, ale aj o niektoré špeciálne bez neho. Bližšie informácie o PZP sa dozviete nielen v samotnej poisťovni tohto typu, ale aj na vyššie zmienenej stránke, v tomto článku (link) alebo možno aj na policajnej stanici. Napriek uzavretiu tohto typu zabezpečenia sa však snažte jazdiť bezpečne a ohľaduplne.