Výpoveď PZP: Ako ukončiť poistenie vozidla

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete ukončiť platnosť zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidla. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste sa mohli rozhodnúť pre výpoveď PZP – napríklad prechod k inej poisťovni, predaj vozidla alebo prechod na iný druh poistenia. V tomto článku si povieme, ako postupovať pri výpovedi PZP, aké sú potrebné kroky a čo by ste mali zvážiť.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť vypovedať svoje PZP. Medzi najbežnejšie patria:

 1. Zmena poisťovne: Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne alebo nie ste spokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete sa rozhodnúť zmeniť poisťovňu a vypovedať PZP.
 2. Predaj vozidla: V prípade predaja vozidla môžete vypovedať PZP, ak nový majiteľ nepreberá poistenie.
 3. Zmena druhu poistenia: Ak prechádzate na iný druh poistenia, môžete vypovedať PZP.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať PZP, je potrebné dodržiavať nasledujúce kroky:

 1. Oboznámte sa s podmienkami výpovede: Pred podaním výpovede sa oboznámte s podmienkami výpovede uvedenými vo vašej zmluve o PZP. Tieto podmienky môžu obsahovať informácie o výpovednej lehote, pokutách za predčasné ukončenie zmluvy a podobne.
 2. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, dátum a číslo zmluvy. Môžete tiež uviesť dôvod výpovede, aj keď to nie je povinné.
 3. Doručenie výpovede: Výpoveď zašlite svojej poisťovni buď poštou, osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Uistite sa, že máte dôkaz o doručení výpovede, ako je doručenka alebo potvrdenie e-mailu. To vám môže pomôcť v prípade, že by ste mali problémy so zrušením poistenia.
 4. Dodržanie výpovednej lehoty: Výpovedná lehota je doba, ktorá musí uplynúť medzi podaním výpovede a skutočným ukončením poistenia. Táto lehota sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a podmienok zmluvy. Všeobecne platí, že výpovedná lehota trvá jeden mesiac.
 5. Potvrdenie zrušenia poistenia: Po uplynutí výpovednej lehoty by ste mali od svojej poisťovne dostať písomné potvrdenie o zrušení poistenia. Ak takéto potvrdenie nedostanete, môže byť užitočné kontaktovať poisťovňu a overiť si stav výpovede.

Veci, ktoré by ste mali zvážiť pred výpoveďou PZP

Predtým, než sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, zvážte nasledujúce aspekty:

 1. Skontrolujte, či máte nové poistenie: Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že máte nové poistenie zabezpečené pred vypovedaním súčasného PZP. V opačnom prípade by ste mohli ostať bez poistenia, čo je porušením zákona a môže vás vystaviť riziku pokút alebo iných problémov.
 2. Overte si podmienky zmluvy: Skontrolujte si, či vaša zmluva o PZP obsahuje nejaké špeciálne podmienky alebo sankcie týkajúce sa predčasného ukončenia poistenia. Napríklad môžete byť povinní zaplatiť poplatok za predčasné ukončenie zmluvy.
 3. Váhať nad alternatívami: Pred podaním výpovede zvážte možnosti, ako napríklad zmena podmienok súčasného poistenia, či už ide o zmenu úrovne krytia alebo získanie zľavy. Môžete tiež zvážiť prechod na iný druh poistenia, ak to viac vyhovuje vašim potrebám.

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete ukončiť platnosť zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidla. Je dôležité poznať postup výpovede, dodržiavať výpovedné lehoty a zvážiť všetky aspekty pred podaním výpovede. Vždy sa uistite, že máte nové poistenie zabezpečené pred vypovedaním súčasného PZP, aby ste sa vyhli problémom so zákonom a nepripravili sa o finančnú ochranu v prípade nehody.

Pri výpovedi PZP je dôležité byť informovaný a postupovať podľa platných zákonov a podmienok zmluvy. Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete viac informácií o tom, ako vypovedať PZP, neváhajte sa obrátiť na svoju poisťovňu alebo odborníka na poistenie. Správne riadenie vašej PZP zmluvy vám môže ušetriť čas, peniaze a potenciálne problémy v budúcnosti.

PZP: Tabuľka cien a porovnanie poisťovní

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre vaše vozidlo je dôležité mať prehľad o cenách a službách rôznych poisťovní. Tabuľka cien vám môže pomôcť nájsť najvýhodnejšiu ponuku a ušetriť na nákladoch za poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako porovnať ceny PZP a ako interpretovať údaje v tabuľke.

Tabuľka cien PZP

Pri porovnávaní cien PZP online je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú typ vozidla, vek poistníka, počet škôd alebo región. Nižšie uvádzame príklad tabuľky cien PZP pre rôzne typy vozidiel a kategórie poistníkov.

Typ vozidla Kategória poistníka Poisťovňa A Poisťovňa B Poisťovňa C
Osobné auto Nový vodič 150 € 175 € 240 €
Osobné auto Skúsený vodič 150 € 160 € 145 €
Motocykel Nový vodič 175 € 190 € 165 €
Motocykel Skúsený vodič 100 € 105 € 95 €
Nákladné auto Vodič bez škôd 500 € 525 € 475 €
Nákladné auto Vodič so škodami 650 € 725 € 625 €

Ako čítať tabuľku cien PZP

Tabuľka cien PZP zobrazuje ceny poistenia pre rôzne typy vozidiel a kategórie poistníkov v jednotlivých poisťovniach. Pri porovnávaní cien je potrebné zvážiť nasledujúce faktory:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla. Osobné autá, motocykle, nákladné autá alebo traktory môžu mať rozdielne ceny za poistenie.
 2. Kategória poistníka: Poistné sa môže líšiť v závislosti od veku vodiča, skúseností, histórie škôd a ďalších faktorov. Tabuľka cien často rozdeľuje poistníkov do rôznych kategórií, napríklad nových vodičov, skúsených vodičov, vodičov bez škôd alebo vodičov so škodami.
 3. Poisťovňa: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Pri porovnávaní cien je dôležité zohľadniť aj kvalitu služieb, ktoré poisťovňa ponúka, a povesť spoločnosti na trhu.
 4. Zľavy a bonusy: Pri výbere PZP je tiež dobré zvážiť aké zľavy a bonusy poisťovne ponúkajú. Môže ísť napríklad o zľavy pre bezpečných vodičov, zľavy pri online nákupe poistenia alebo vernostné bonusy pre dlhodobých klientov.

Ako nájsť najvýhodnejšie PZP

Pri hľadaní najvýhodnejšieho PZP je dôležité porovnať ceny a služby rôznych poisťovní. Môžete to urobiť prostredníctvom online porovnávačov alebo získaním ponuky priamo od poisťovne. Pri výbere PZP nezabudnite zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Cena: Porovnajte ceny PZP pre váš typ vozidla a kategóriu poistníka v rôznych poisťovniach. Nezabudnite brať do úvahy aj prípadné zľavy a bonusy.
 2. Rozsah krytia: Zistite, aký rozsah krytia PZP poisťovňa ponúka. Zvážte, či potrebujete len základné krytie alebo aj ďalšie doplnkové poistenia, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži.
 3. Kvalita služieb: Zistite, aké sú skúsenosti iných klientov s poisťovňou, pokiaľ ide o rýchlosť a efektivitu vybavovania poistných udalostí. Môžete sa spýtať priateľov alebo rodiny alebo hľadať recenzie online.
 4. Podmienky poistenia: Prečítajte si podmienky PZP a uistite sa, že viete, čo je v poistení zahrnuté a čo nie. Pozorne si preštudujte výluky a obmedzenia, ktoré by mohli mať vplyv na vaše poistenie.

Tabuľka cien PZP vám môže pomôcť nájsť najvýhodnejšie poistenie pre váš prípad. Pri výbere PZP nezabudnite porovnať ceny, rozsah krytia, kvalitu služieb a podmienky poistenia rôznych poisťovní. Zohľadnite aj aké zľavy a bonusy sú k dispozícii a zvážte svoje individuálne potreby a požiadavky. Vybrať si správne PZP je dôležité pre zabezpečenie finančnej ochrany v prípade dopravnej nehody alebo inej poistnej udalosti.

Pri hľadaní najlepšieho PZP je dobré venovať čas porovnávaniu ponúk a čítaniu recenzií. Pamätajte, že najlacnejšie poistenie nemusí byť vždy najlepšou voľbou. Dôležité je nájsť rovnováhu medzi cenou, krytím a kvalitou služieb, aby ste získali najlepšiu hodnotu za svoje peniaze.

V dnešnej dobe existuje množstvo zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní. Využite online porovnávače, konzultujte so známymi alebo s odborníkmi na poistenie, a neváhajte osloviť priamo poisťovne, ak máte nejasnosti alebo otázky.

Nakoniec, dôkladne si prečítajte zmluvu o PZP pred podpisom, aby ste mali istotu, že ste si vybrali správne poistenie, ktoré vám poskytne potrebnú ochranu a pokoj na cestách.

Najčastejšie otázky o PZP

Čo je PZP a prečo ho potrebujem?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre motorové vozidlá na území Slovenskej republiky. Jeho hlavným účelom je chrániť majiteľov vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami spôsobenými škodou na zdraví alebo majetku v dôsledku dopravnej nehody.

Ako získať PZP?

PZP môžete získať u akéhokoľvek poistného sprostredkovateľa alebo priamo u poisťovne. PZP môžete uzatvoriť aj online cez webové stránky poisťovní, čo vám umožní rýchlo a pohodlne porovnať rôzne ponuky a vybrať si tú najlepšiu pre vaše potreby.

Aké sú povinnosti majiteľa vozidla v súvislosti s PZP?

Majiteľ vozidla je povinný uzatvoriť PZP pred prvým uvedením vozidla do prevádzky na verejných komunikáciách. PZP musí byť obnovené pred uplynutím doby jeho platnosti. Majiteľ vozidla je tiež povinný informovať poisťovňu o všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť PZP, ako napríklad zmenu adresy, predaj vozidla alebo zmenu držiteľa vozidla.

Ako dlho platí PZP?

PZP je zvyčajne uzatvorené na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby je potrebné poistenie obnoviť. Poistné obdobie a dátum jeho konca nájdete v zmluve o PZP alebo na zelenom preukaze PZP.

Čo sa stane, ak nemám platné PZP?

Ak nemáte platné PZP, môže to mať vážne následky. Okrem toho, že je to porušením zákona, môže to viesť k pokutám a v prípade dopravnej nehody budete musieť sami znášať finančné následky škody, ktorú ste spôsobili.

Čo kryje PZP?

PZP kryje škody spôsobené majiteľom vozidla na zdraví alebo majetku iných osôb v dôsledku dopravnej nehody. Toto zahŕňa náhradu škody na vozidlách, budovách alebo iných veciach, ako aj náhradu za bolesť, utrpenie alebo stratu príjmu poškodených osôb. PZP však nekryje škody na vlastnom vozidle, to môže byť kryté havarijným poistením.

Ako sa stanovuje výška PZP?

Výška PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek a pohlavie vodiča, počet rokov bez nehody a miesto bydliska. Poisťovne využívajú tieto informácie na výpočet rizika a pravdepodobnosti vzniku škody a na základe toho stanovujú cenu poistenia.

Ako zmeniť poisťovňu alebo výšku PZP?

Ak chcete zmeniť poisťovňu alebo výšku PZP, môžete to urobiť po uplynutí aktuálneho poistného obdobia. Je dôležité, aby ste najskôr získali novú ponuku od inej poisťovne alebo od vašej súčasnej poisťovne a následne zrušili predchádzajúce poistenie. Potom môžete uzatvoriť novú zmluvu o PZP so zmenenými podmienkami.

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

V prípade dopravnej nehody je potrebné dodržiavať niekoľko krokov. Najskôr zabezpečte miesto nehody a zisťujte, či niekto potrebuje lekársku pomoc. Ak áno, okamžite zavolajte záchranku. Potom zavolajte políciu a oznámte nehodu. Počas čakania na príchod polície sa pokúste zhromaždiť čo najviac informácií o nehode, ako sú údaje o účastníkoch nehody, ich vozidlách a poistných údajoch, ako aj svedkovia nehody. Tieto informácie potom poskytnite svojej poisťovni.

Mám nárok na zľavu na PZP?

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre vodičov, ktorí spĺňajú určité podmienky, ako napríklad beznehodový priebeh poistenia, absolvovanie špeciálnych vodičských kurzov alebo vlastnenie vozidla s bezpečnostnými systémami. Pre viac informácií o možných zľavách sa obráťte na svoju poisťovňu alebo poistného sprostredkovateľa.

Ako získať najlepšiu ponuku PZP?

Na získanie najlepšej ponuky PZP je dôležité porovnať rôzne poisťovne a ich produkty. Môžete kontaktovať priamo poisťovne alebo využiť služby poistných sprostredkovateľov, ktorí vám pomôžu nájsť najlepšiu ponuku pre váš prípad. Pri porovnávaní ponúk dbajte nielen na cenu, ale aj na rozsah krytia a podmienky poistenia.

Ako zrušiť PZP?

Ak chcete zrušiť PZP, najskôr si prečítajte zmluvné podmienky svojho poistenia, ktoré obsahujú informácie o možnostiach zrušenia a prípadných sankciách. V niektorých prípadoch môže byť zrušenie PZP možné len na konci poistného obdobia, pričom je potrebné dodržať výpovednú lehotu. Ak máte právo na zrušenie PZP, napíšte písomnú výpoveď a zašlite ju svojej poisťovni. Nezabudnite si požiadať o potvrdenie o prijatí výpovede.

Je PZP povinné?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) je povinné pre všetkých držiteľov motorových vozidiel. Jeho účelom je chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky pred škodami spôsobenými poistníkom alebo jeho vozidlom. Bez PZP nie je možné legálne používať motorové vozidlo na verejných komunikáciách.

Čo sa stane, ak nemám platné PZP?

Ak nemáte platné PZP a budete chytení na verejnej komunikácii, môžete čeliť pokute, zadržaniu vozidla alebo dokonca trestnému stíhaniu. Navyše, ak spôsobíte dopravnú nehodu bez platného PZP, budete musieť sami pokryť náklady na škody, ktoré ste spôsobili ostatným účastníkom cestnej premávky. Je teda veľmi dôležité mať platné PZP.

Ako dlho platí PZP?

PZP môže byť uzatvorené na rôzne obdobie, zvyčajne na jeden rok alebo na kratší čas, napríklad pri dočasnom používaní vozidla. Po uplynutí dohodnutého poistného obdobia je potrebné poistenie obnoviť. Mnohé poisťovne ponúkajú automatické obnovenie poistenia, pričom klienta informujú o nových podmienkach a cene poistenia pred jeho obnovením. Je však dôležité si overiť, či boli podmienky obnovenia akceptované, aby ste mali istotu, že PZP je stále platné.

Ako ovplyvňujú bonusy a malusy cenu PZP?

Systém bonusov a malusov je založený na princípe, že klienti, ktorí nemajú škody, dostávajú zľavy na svoje PZP, zatiaľ čo klienti s vyšším počtom škôd môžu čeliť vyšším poistným. Bonusy sa postupne zvyšujú, ak poistník nespôsobí škodu, čím sa znižuje cena PZP. Naopak, malusy sa uplatňujú, ak poistník spôsobí škodu, a zvyšujú jeho poistné. Tento systém motivuje klientov k zodpovednejšiemu správaniu na cestách a odmeňuje tých, ktorí nemajú škody.

Ako získať zľavu na PZP?

Existuje niekoľko spôsobov, ako získať zľavu na PZP. Po prvé, môžete získať zľavu prostredníctvom systému bonusov a malusov, ak nemáte žiadne škody. Ďalším spôsobom je získanie zľavy za vernosť, ak ste dlhodobým klientom svojej poisťovne. Zľavy môžu byť tiež poskytnuté pre rôzne skupiny, ako sú študenti, dôchodcovia alebo členovia určitých profesijných organizácií. Nakoniec, zľavy môžete získať aj prostredníctvom balíkových ponúk, keď u jednej poisťovne uzatvárate viacero druhov poistenia.

Ako funguje spolupráca medzi poisťovňami pri škodových udalostiach?

Keď dôjde k škodovej udalosti, v ktorej sú zapojení klienti rôznych poisťovní, tieto poisťovne spolupracujú, aby určili, ktorá poisťovňa je zodpovedná za vyplatenie odškodného. V prípade, že obe strany sú zodpovedné za škodu, poisťovne sa môžu dohodnúť na spoločnom pokrytí škody. Poistníci by mali pri škodovej udalosti kontaktovať svoju poisťovňu, ktorá potom komunikuje s druhou poisťovňou, aby sa vyriešila situácia a určila zodpovednosť. Po určení zodpovednosti poisťovne vyplatia odškodné príslušným stranám a zaistia nápravu škody.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Ak sa stane poistná udalosť, napríklad dopravná nehoda alebo poškodenie vozidla, je dôležité postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zabezpečte miesto nehody, aby nedošlo k ďalším škodám alebo zraneniam.
 2. Zavolajte príslušné záchranné služby, ak je to potrebné (polícia, záchranka, hasiči).
 3. Získajte kontaktné údaje a informácie o PZP všetkých zúčastnených strán.
 4. Fotografujte miesto nehody, poškodenia a prípadné stopy, ktoré môžu pomôcť pri určení zodpovednosti.
 5. V prípade dopravnej nehody vyplňte európsky záznam o nehode, ktorý poslúži ako dôkaz pre poisťovne.
 6. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o poistnej udalosti. Poskytnite všetky potrebné údaje a dodajte požadované doklady.

Je dôležité si uvedomiť, že pri niektorých poistných udalostiach, ako napríklad pri krádeži vozidla, je potrebné podať trestné oznámenie na polícii.

Ako dlho trvá vybavenie nároku na PZP?

Doba vybavenia nároku na PZP závisí od konkrétnej poisťovne a okolností škodovej udalosti. Všeobecne platí, že ak máte všetky potrebné doklady a informácie, poisťovňa by mala začať vybavovať váš nárok čo najskôr. V niektorých prípadoch môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, kým je nárok úplne vybavený. Je dôležité pravidelne komunikovať so svojou poisťovňou a dodržiavať všetky jej pokyny a termíny.

Dúfame, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť PZP a odpovedal na vaše otázky. Je dôležité byť informovaný a pripravený na rôzne situácie, ktoré môžu nastať na cestách, a mať platné PZP je jedným z kľúčových krokov k zabezpečeniu vašej finančnej ochrany a zodpovednosti voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Je PZP prenositelné na iné vozidlo?

PZP je väčšinou naviazané na konkrétne vozidlo, nie na osobu. Ak plánujete kúpiť nové vozidlo alebo zmeniť vozidlo, budete musieť upraviť svoje PZP, aby pokrývalo nové vozidlo. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o zmene vozidla. Poisťovňa pravdepodobne upraví podmienky PZP a vypočíta novú cenu na základe charakteristiky nového vozidla. Je dôležité mať PZP pre nové vozidlo ešte predtým, ako ho začnete používať na verejných komunikáciách.

Ako zmeniť poisťovňu pre PZP?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu pre PZP, najskôr zvážte svoje možnosti a porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Ak nájdete lepšiu ponuku alebo ste nespokojní so svojou súčasnou poisťovňou, uistite sa, že dodržíte výpovednú lehotu stanovenú v zmluve o PZP. Potom uzavrite novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou. Keď budete mať platné PZP od novej poisťovne, môžete zrušiť svoje staré PZP.

Ako získať zelenú kartu?

Zelená karta je medzinárodný doklad o PZP, ktorý dokazuje, že máte platné poistenie zodpovednosti voči tretím stranám v krajinách, ktoré sú členmi Systému zelenej karty. Na získanie zelenej karty kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte o vydanie tohto dokladu. Poisťovňa by vám mala zelenú kartu poskytnúť zdarma alebo za malý poplatok. Pred cestovaním do zahraničia sa uistite, že máte so sebou zelenú kartu, aby ste predišli problémom s políciou alebo pri škodových udalostiach v zahraničí.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je váš automobil poistený

Prečo je dôležité overiť PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre všetkých motorových vozidiel prevádzkovaných na verejných komunikáciách. Jeho účelom je poskytnúť finančnú ochranu tretím stranám v prípade, že by ste spôsobili škodu na ich majetku alebo zranenie osôb. Preto je dôležité overiť si, či máte platné PZP, aby ste predišli možným pokutám a zabezpečili finančnú ochranu v prípade nehody.

Ako overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchším je skontrolovať doklady týkajúce sa vášho PZP, ktoré by ste mali mať uložené spolu s ostatnými dokumentmi vozidla. Na zelenú kartu alebo poistnú zmluvu sa pozrite, kedy bola poistka vystavená a aký je dátum jej skončenia.

Overenie PZP online

Ďalšou možnosťou je overenie platnosti PZP prostredníctvom online služieb. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť overiť si PZP na svojich webových stránkach. V takom prípade budete potrebovať zadať iba základné údaje o vozidle, ako je jeho evidenčné číslo.

Overenie PZP telefonicky

Ak nemáte prístup k internetu alebo preferujete telefonický kontakt, môžete zavolať svojej poisťovni a overiť si platnosť PZP. Budete potrebovať poskytnúť niektoré údaje o vozidle a pravdepodobne aj osobné údaje, aby vám mohli poskytnúť informácie o platnosti PZP.

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je dôležité, aby ste túto situáciu čo najskôr vyriešili. V prípade, že by ste boli zastavení políciou alebo sa dostali do dopravnej nehody bez platného PZP, môžete čeliť pokutám a ďalším sankciám.

Ak ste zabudli obnoviť svoje PZP, kontaktujte svoju poisťovňu a uzatvorte novú zmluvu čo najskôr. Ak ste zistili, že nemáte PZP vôbec, je potrebné si ho čo najskôr zabezpečiť. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Dôležité informácie pri overovaní PZP

Pri overovaní platnosti PZP je dôležité mať na pamäti, že PZP je zákonom vyžadované len pre vozidlá prevádzkované na verejných komunikáciách. Ak sa vaše vozidlo nachádza v dlhodobom skladovaní alebo sa nepoužíva, môžete požiadať o dočasné prerušenie platnosti PZP. Ak sa však rozhodnete vozidlo opäť uviesť do prevádzky, nezabudnite si obnoviť PZP.

Overenie platnosti PZP je dôležitou súčasťou zodpovedného vlastníctva a prevádzky motorového vozidla. Uistite sa, že máte platné PZP, aby ste predišli pokutám a zabezpečili finančnú ochranu pre seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Skontrolujte svoje doklady, využite online služby alebo telefonicky kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste zistili, či máte platné PZP a v prípade potreby ho obnovte alebo uzatvorte novú zmluvu.

Viac na: SKP

PZP na prívesný vozík: Zabezpečte si pokojnú myseľ pri preprave

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP) je povinné poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla, vrátane prívesných vozíkov. Aj keď sa prívesný vozík pohybuje za motorovým vozidlom, je dôležité mať naň PZP, aby ste boli chránení v prípade škôd spôsobených tretím stranám. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty PZP pre prívesný vozík.

Prečo je potrebné mať PZP na prívesný vozík?

Prívesný vozík môže počas jazdy spôsobiť škodu na majetku alebo zdraví tretích osôb. Ak by ste nemali PZP, mohli by ste čeliť finančným nárokom na náhradu škody a prípadným pokutám za porušenie zákona. PZP pre prívesný vozík zabezpečí, že v prípade nehody budú nároky na náhradu škôd pokryté vašou poisťovňou.

Ako získať PZP na prívesný vozík?

PZP na prívesný vozík môžete získať prostredníctvom poisťovne, ktorá ponúka PZP pre motorové vozidlá. Môžete si vybrať z rôznych poisťovní  a porovnať ich ponuky cez online PZP, aby ste našli tú najvhodnejšiu pre vaše potreby. Pri uzatváraní PZP je dôležité uviesť správne údaje o prívesnom vozíku, ako sú značka, model, rok výroby a technické údaje.

Cena PZP pre prívesný vozík

Cena PZP pre prívesný vozík závisí od rôznych faktorov, ako sú technické parametre vozíka, jeho hmotnosť, účel použitia a vaša poisťovacia história. Je dobré porovnať ceny rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu ponuku. Niekedy môžete získať zľavu na PZP, ak máte už iné poistenie u rovnakej poisťovne, napríklad PZP na osobný automobil.

Kedy je potrebné obnoviť PZP na prívesný vozík?

PZP na prívesný vozík sa zvyčajne uzatvára na ročné obdobie a je potrebné ho obnoviť pred jeho uplynutím. Poisťovňa vám zvyčajne zašle pripomienku o potrebe obnovy PZP. Je dôležité platiť poistné prémie včas, aby ste nemali problémy s platnosťou poistenia a aby ste boli v súlade so zákonom.

Čo robiť v prípade nehody s prívesným vozíkom?

Ak dôjde k nehode s prívesným vozíkom, postupujte rovnako ako pri akejkoľvek inej dopravnej nehode. Predovšetkým zabezpečte miesto nehody a poskytnite prípadnú prvú pomoc. Následne kontaktujte políciu a zaznamenajte si údaje o nehode, vrátane fotografií a kontaktov na svedkov. Potom informujte svoju poisťovňu o nehode a postupujte podľa ich pokynov ohľadom náhrady škody.

Môžem mať PZP na prívesný vozík u rovnakej poisťovne ako PZP na osobný automobil?

Áno, väčšina poisťovní umožňuje mať PZP na prívesný vozík u rovnakej poisťovne, kde máte uzatvorené PZP na osobný automobil. V niektorých prípadoch môžete dokonca získať zľavu na poistné prémie, ak máte viac poistení u tej istej spoločnosti.

PZP na prívesný vozík je dôležitou súčasťou zabezpečenia vašej finančnej ochrany pri prevádzke prívesného vozíka na cestách. Zvoľte si poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie podmienky a ceny pre vaše potreby, a nezabudnite obnoviť svoje PZP včas, aby ste boli v súlade so zákonom a chránili svoj majetok a zodpovednosť voči tretím stranám.

PZP na motocykel: Ako chrániť svoju dvojkolesovú lásku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastnenia a používania motocykla. Ako motocyklista musíte byť chránení proti možným škodám, ktoré môžete spôsobiť tretím stranám. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje PZP pre motocykle a aké sú kľúčové aspekty tohto druhu poistenia.

Prečo je PZP pre motocykle dôležité?

PZP na motocykel je povinné pre všetkých majiteľov a vodičov motocyklov, skútrov a iných dvojkolesových vozidiel. Tento druh poistenia pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom premávky v prípade dopravnej nehody. Bez PZP by ste mohli čeliť vážnym právnym a finančným dôsledkom.

Ako vybrať správne PZP pre motocykel?

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Po prvé, uistite sa, že poisťovňa ponúka poistenie špeciálne pre motocykle a že zohľadňuje unikátne riziká spojené s jazdou na dvojkolesovom vozidle. Ďalej porovnajte ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku pre vašu situáciu.

Zohľadnite špecifické potreby vášho motocykla

PZP pre motocykel by malo zodpovedať vašim individuálnym potrebám a špecifikám vášho vozidla. Napríklad, ak máte starší model motocykla, ktorý nie je tak cenný, môžete zvážiť nižšie krytie. Naopak, ak máte drahý, vysokovýkonný motocykel, pravdepodobne budete chcieť zabezpečiť vyššie krytie.

Využite dostupné zľavy

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre motocyklistov, ktorí majú čistý jazdný záznam, absolvujú bezpečnostné školenia alebo používajú bezpečnostné prvky, ako sú imobilizéry a zámky. Informujte sa o dostupných zľavách a využite ich, aby ste znížili náklady na PZP pre váš motocykel. Najjednoduchšie to ide cez PZP online.

Kedy je potrebné PZP obnoviť?

PZP pre motocykel sa obvykle uzatvára na ročnej báze a je potrebné ho obnoviť pred uplynutím platnosti. Pozorne sledujte dátum expirácie vášho PZP a uistite sa, že obnovíte poistenie včas, aby ste predišli pokutám za jazdu bez platného poistenia.

Požiadavky na PZP v zahraničí

Ak plánujete jazdiť na svojom motocykli v zahraničí, uistite sa, že vaše PZP pokrýva škody spôsobené v krajinách, ktorými budete prechádzať. V rámci Európskej únie je PZP zvyčajne platné v celej únii, ale mimo nej môžu platiť iné pravidlá. Skontrolujte si podmienky vášho PZP a prípadne zvážte dočasné rozšírenie krytia pre cestovanie mimo krajiny, v ktorej žijete.

Riešenie škôd a nárokov na PZP

V prípade dopravnej nehody alebo iného incidentu, ktorý spôsobí škodu tretím stranám, by ste mali čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu. Poskytnite im všetky potrebné informácie a dôkazy, ktoré vám pomôžu rýchlo a efektívne vybaviť nárok na PZP.

PZP na motocykel je základným poistením, ktoré by mal mať každý motocyklista. Zabezpečuje finančnú ochranu v prípade nehôd a škôd, ktoré by ste mohli spôsobiť tretím stranám. Pri výbere PZP pre váš motocykel zohľadnite svoje individuálne potreby, špecifikácie vozidla a možnosti získania zliav. A nezabudnite sledovať platnosť vášho PZP a včas ho obnoviť, aby ste predišli problémom so zákonom a mali pokojnú myseľ pri jazde na svojej dvojkolesovej láske.

Havarijné poistenie: Kľúčový sprievodca

Havarijné poistenie je druh dobrovoľného doplnkového poistenia, ktorý chráni váš majetok a pokrýva škody na vašom vozidle spôsobené rôznymi udalosťami mimo základného povinného zmluvného poistenia (PZP). V tomto článku sa pozrieme na základné aspekty havarijného poistenia, ako aj na jeho výhody a dôležitosť.

Rôzne úrovne krytia

Havarijné poistenie zahŕňa širokú škálu krytia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od ponuky poisťovne. Vo všeobecnosti môže byť havarijné poistenie rozdelené do nasledujúcich kategórií:

 1. Základné havarijné poistenie: Pokrýva škody na vozidle spôsobené kolíziou s iným vozidlom alebo pevným objektom, ako je strom alebo plot.
 2. Rozšírené havarijné poistenie: Okrem základného krytia poskytuje ochranu aj voči škodám spôsobeným prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, požiare, zemetrasenia a podobne.
 3. Úplné havarijné poistenie: Zahrňuje široké spektrum krytia, vrátane krádeže vozidla, vandalizmu, náhodných poškodení a ďalších neštandardných udalostí.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša viacero výhod, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o vhodnom poistení pre vaše vozidlo:

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni vaše finančné prostriedky tým, že pokrýva náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade poškodenia či straty.
 2. Pokoj mysle: Vedieť, že vaše vozidlo je poistené aj mimo základného PZP, vám umožní jazdiť s väčším pokojom.
 3. Prispôsobivosť: Havarijné poistenie môžete prispôsobiť svojim individuálnym potrebám a zohľadniť hodnotu vozidla, rok výroby a model.
 4. Rýchlejšie riešenie škôd: S havarijným poistením môžete očakávať rýchlejšie riešenie škôd, pretože poisťovne majú záujem uspokojiť svojich klientov a udržať si ich vernosť.
 5. Náhrada pri totálnej strate: V prípade, že je vaše vozidlo poškodené do takej miery, že jeho oprava nie je možná alebo ekonomicky únosná, havarijné poistenie pokrýva náhradnú hodnotu vozidla.
 6. Krytie pre nájomné vozidlo: V prípade, že je vaše vozidlo počas opravy alebo náhrady nepoužiteľné, niektoré havarijné poistenia poskytujú pokrytie nákladov na nájomné vozidlo.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie

Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétne havarijné poistenie, by ste mali zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Výška krytia: Preverte, akú výšku krytia ponúka poisťovňa, a zistite, či táto suma dostatočne pokrýva hodnotu vášho vozidla.
 2. Rozsah krytia: Skontrolujte, či ponúkané krytie zahŕňa všetky udalosti, ktoré by mohli spôsobiť škodu na vašom vozidle.
 3. Poistná suma: Porovnajte ponúkané poistné sumy a zvážte, či vám poskytujú dostatočnú finančnú ochranu v prípade škody.
 4. Poistná lehota: Preverte, ako dlho trvá poistná lehota a či vám vyhovuje. Niektoré poisťovne ponúkajú flexibilné termíny, ktoré sa dajú prispôsobiť vašim potrebám.
 5. Ceny a zľavy: Porovnajte ceny havarijného poistenia a zistite, či poisťovňa ponúka zľavy pre určité skupiny, ako sú mladí vodiči, vodiči s dlhodobou bezúhonnosťou alebo vodiči s nízkym počtom najazdených kilometrov.
 6. Kvalita služieb: Zistite, ako rýchlo a efektívne poisťovňa rieši škodové udalosti a akú má reputáciu v oblasti zákazníckej podpory.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k základnému povinnému zmluvnému poisteniu, ktorý zabezpečuje finančnú ochranu vášho vozidla voči škodám spôsobeným rôznymi udalosťami. Voľba správneho havarijného poistenia závisí od vašich individuálnych potrieb a okolností. Pri výbere havarijného poistenia dôkladne zvážte výšku a rozsah krytia, poistnú sumu, poistnú lehotu, ceny a zľavy, ako aj kvalitu poskytovaných služieb.

Je dôležité si uvedomiť, že havarijné poistenie nie je povinné, ale môže poskytnúť väčšiu finančnú istotu a pokoj mysle pri riadení vášho vozidla. Pred uzavretím havarijného poistenia odporúčame porovnať ponuky rôznych poisťovní a zohľadniť recenzie a skúsenosti iných zákazníkov.

V prípade, že sa rozhodnete pre havarijné poistenie, nezabudnite si prečítať zmluvné podmienky a overiť si, či sú všetky požadované udalosti v zmluve uvedené. Taktiež je dôležité pravidelne sledovať zmeny na trhu, aby ste si boli istí, že váš poistný plán je stále konkurencieschopný a poskytuje vám najlepšiu možnú ochranu za dostupnú cenu.

PZP online je najlacnejší spôsob zabezpečenia vozidla

Máte radi rýchlu jazdu? Zabezpečte si PZP onlinePZP online, teda povinné zmluvné poistenie, je niečo, čo sa snaží rešpektovať každý z nás. Teda každý by to aspoň mal rešpektovať. Dôvodov je hneď viacero. Prvý je ten, že chceme rešpektovať zákon (keďže je povinné) a druhý dôvodom je, že chceme ušetriť peniaze. Je jasné, že samotný produkt niečo stojí, ale ušetriť môžete tým, že nebudete platiť pokutu za nerešpektovanie tejto povinnosti v prípade kontroly vozidla policajnou hliadkou. Táto môže bez problémov presiahnuť aj niekoľko stoviek eur. Aby ste zbytočne neplatili za niečo, čo nemusíte, snažte sa rešpektovať všetky zákonné nariadenia. My sa vám v tomto článku pokúsime poradiť, kde nájdete tie najlepšie ponuky na trhu, aby ste na túto povinnosť nemuseli šetriť aj niekoľko mesiacov vopred.

Najlacnejšie je PZP online

Ak je pre vás cena rozhodujúcim faktorom pri výbere akéhokoľvek produktu, tak máme pre vás výbornú správu. To najlacnejšie PZP online môžete nájsť do niekoľkých sekúnd, a to prostredníctvom webstránky. Môžete na nej poistiť skoro všetko:

Porovnanie PZP

Veľké rozdiely v cenách nútia porovnávať

Najefektívnejšou cestou na to, ako zistiť rýchlo a s čo najmenšími finančnými stratami jednotlivé ponuky?  Spravte si online PZP porovnanie. Zobrazí vám široké možnosti a ponuky, v rámci ktorých bude jedna určite tá najlepšia a najlacnejšia. Ak nemáte radi moderné metódy, ktoré sú takými len pre staršie vekové kategórie (a tým nechceme nikoho uraziť, len zdôrazňujeme, že mladá generácia už internet berie ako samozrejmosť a bežnosť), tak môžete vyskúšať osobný prieskum. Od toho vás hneď odhovoríme, lebo máme v pláne vám predstaviť výhody všetkého, čo je online, a teda v tomto konkrétnom prípade aj porovnanie PZP.

Časovo nenáročné!

Porovnanie PZP online spôsobom vám môže výrazne ušetriť váš čas. Ak by ste sa rozhodli si tento prieskum urobiť osobne, môžete počítať s tým, že vyčleniť si musíte niekoľkonásobne viac času, než by to bolo v prípade druhého navrhovaného spôsobu. Pokiaľ plánujete prejsť všetky pobočky poisťovacích spoločností, tak by ste mali počítať aj s 8 až 9 hodinami. Plánujete nejakú vynechať? Tak vaše výsledky už nebudú objektívne. Čo ak práve tá jedna poskytuje tú najvýhodnejšiu ponuku? To vám povie jedine porovnanie PZP online, s minimálnymi časovými stratami. Trvá to maximálne 10 minút a aj to kvôli formuláru, ktorý je potrebné vyplniť. Samotné generovanie ponúk trvá niekoľko sekúnd! Následne si môžete spraviť overenie PZP na webe https://www.uzavripzp.sk/.

Vyplnenie formulára trvá skutočne tak, ako sme uviedli, niekedy aj rýchlejšie. Mali by ste sa pripraviť na otázky nielen o vozidle, ale aj o jeho majiteľovi. Pri vozidle stačí vypísať údaje z technického preukazu. Pri majiteľovi stačí vodičský preukaz a jednoduché vyjadrenia, ktoré sú väčšinou typu áno – nie. Napr.:

 • či niekedy spáchal dopravnú nehodu a ak áno, aká dlhá doba odvtedy uplynula,
 • či má deti,
 • účet v OTP banke

Finančne nenáročné!

Druhou neodmysliteľnou pozitívnou stránkou tohto spôsobu je, že vám ušetrí aj financie. Počiatočné štádium osobného prieskumu by predstavovalo financovanie dopravného prostriedku, ktorým by ste sa do pobočky dostali. Pri PZP online vám stačí presunúť sa z miestnosti do miestnosti. Pokiaľ máte prenosný počítač a v domácnosti dostupné wi-fi, nemusíte ani to. Ďalší škrt cez rozpočet by bol, ak by ste aj napriek vašej snahe, nenašli tú najlepšiu ponuku a v domnienke, že je najlepšia by ste za ňu zaplatili aj o niekoľko stoviek viac, než by bola skutočne tá najlacnejšia. Preto sa oplatí vyskúšať porovnanie PZP týmto spôsobom. Ukáže vám naraz všetky ponuky, s cenovými vyjadreniami, čiže nehrozí, aby ste nejakú poisťovaciu spoločnosť preskočili.

Pozrite sa na výsledky a rozhodnite saVýsledok s priamou žiadosťou

Po vyplnení formulára a odoslaní ho s riadne vyplnenými skutočnými údajmi vám bude vyobrazené porovnanie ponúk. Ak sa vám nejaká pozdáva, môžete o ňu ihneď požiadať a to jednoduchým kliknutím na ňu. Vzápätí môžete očakávať mail, v ktorom si nájdete dočasnú zelenú kartu, ktorú si musíte, pochopiteľne, vytlačiť a nosiť vo vozidle. Ďalej bude obsahovať aj údaje na zaplatenie poistného, návrh zmluvy a jej podmienky. Po zaplatení poistného, ktorého splatný limit je 30 dní a túto dobu platí aj dočasná zelená karta, môžete vo vašej poštovej schránke očakávať originál zelenú kartu. Táto karta patrí k povinnej výbave vodiča. V prípade, že sa ňou nepreukážete, môžete byť vysoko pokutovaný.

Na záver by sme vám chceli pripomenúť, že PZP online sa netýka len auta ako takého, ale aj motocyklov, prípojných vozidiel, veľkých či menších poľnohospodárskych strojov, vysokozdvižných vozíkov atď. Teda nejde len o vozidlá motorové, ako by si to mohla väčšina z nás myslieť, ale aj o nemotorové. Plus nejde len o vozidlá s evidenčným číslom, ale aj o niektoré špeciálne bez neho. Bližšie informácie o PZP online sa dozviete nielen v samotnej poisťovni tohto typu, ale aj na vyššie zmienenej stránke, v tomto článku (link) alebo možno aj na policajnej stanici. Napriek uzavretiu tohto typu zabezpečenia sa však snažte jazdiť bezpečne a ohľaduplne.

Životná poistka zabezpečí vás aj vašich blízkych

Zabezpečte poistenie pre celú rodinuAsi každý si uvedomuje, že storočie, v ktorom žijeme nám prináša mnoho situácií, ktoré by sa mohli skončiť tragicky, a to všetko práve kvôli ustavičnému progresu a ľuďom, ktorí ho tlačia do extrémov (či už ide o rýchle jazdy na super výkonnom aute alebo o potápanie sa so žralokmi atď.). Ak by ste chceli svoj život prípade vašu rodinu v prípade vašej smrti zabezpečiť, je tu pre vás špeciálny produkt, akým je životná poistka, ku ktorej sa dostanete aj po kliknutí na web. Tento produkt prináša mnoho výhod a môžete si zvoliť z jeho viacerých variantov a jednotlivých pripoistení. O všetkom si povieme v tomto článku.

Ako to funguje?

Životná poistka je produkt, ktorý vám v prípade realizácie vami zvolenej udalosti vyplatí určitú zmluvne určenú čiastku vám alebo vašim blízkym. Väčšinou si ľudia volia základný druh, ktorý poisťuje smrť. Ak teda nastane k tejto udalosti, peniaze zo životnej poistky budú vyplatené najbližším, konkrétne tým, ktorých ste uviedli v zmluve. To, aká čiastka im bude vyplatená, závisí od toho, koľko mesačne na tento produkt prispievate. Samozrejme, čím širšie pokrytie udalostí si dáte, tým bude mesačná splátka finančne náročnejšia a naopak.  Poďme si teraz predstaviť jednotlivé druhy tohto produktu, aby ste vedeli, ako sa môžete zabezpečiť ešte počas života.

Druhy tohto produktu

Životná poistka (ŽP) je možná v troch variantoch. Môžete si ju zaobstarať v rámci samostatnej rizikovej ŽP alebo v jej variácií so sporením ako kapitálová alebo investičná ŽP. K nim si môžete privoliť aj rôzne pripoistenia, ktoré sa vzťahujú skôr na udalosti uskutočnené počas života, nie na smrť. Poďme si ich veľmi stručne charakterizovať.

 1. Riziková ŽP zahŕňa „len“ riziko smrti, po ktorej realizácii je čiastka odoslaná na konto blízkych. Užitočnosť tohto produkt netreba podceňovať, pretože výdavky na poslednú rozlúčku môžu byť skutočne vysoké a v niektorých prípadoch reprezentujú až tisíce eur. Odkiaľ by vaši blízki mali nabrať toľko peňazí, ak nie sú milionári, poprípade ak ste si peniaze na tento účel neuložili niekde bokom? Je to skutočne náročné a zodpovednosť by mala byť v tomto prípade na vašej strane. Nenechajte svojich blízkych a ani seba v štichu.

Pripoistenia

Sú voliteľné produkty resp. poistné udalosti, ktoré si môžete do svojej poistnej zmluvy zakomponovať. Nemusíte teda platiť a čakať, kým príde váš posledný deň. Veď život iných sa môže skomplikovať nielen po vašej smrti, ale aj vtedy, ak sa vám niečo stane. Najhoršie by to bolo, ak ste živiteľ rodiny a nejaká udalosť vás dlhodobo pracovne odstaví, čím stopnete pravidelný príjem. Preto je možné si k životnej poistke „pribrať“ napr. aj úraz, stratu zamestnania, chorobu, invaliditu, no veľmi výhodnou možnosťou je do vašej zmluvy zakomponovať vaše vlastné deti, namiesto toho, aby ste im vytvárali vlastnú zmluvu.

 1. Kapitálová ŽP
 2. Investičná ŽP

Okrem základnej rizikovej ŽP sme sa vyššie zmienili aj o kapitálovej a investičnej ŽP, ktoré vo svojej základnej charakteristike predstavujú životnú poistku so sporením. Znamená to, že vaše mesačné vklady budú rozdelené na dve zložky: poistnú a sporiacu. Logicky, sporiaca bude odosielaná na váš sporiaci účet a poistná na všeobecný produkt, v rámci ktorého si môžete zvoliť aj iné, vyššie zmienené poistné udalosti.

Pripoistenie je výhodnejšie a jednoduchšieRozdiel v týchto dvoch typoch sporenia je v tom, že pri kapitálovom vyberá to, kde sa vaše investície uložia, samotná spoločnosť. Pri investičnom si môžete zvoliť sami, či chcete vaše peniaze umiestniť do akcií alebo do bezpečných dlhopisov. Proces zhodnocovania je však veľmi pomalý a celkovo nie je tajomstvom, že jednotlivé spoločnosti si účtujú mnohé poplatky, ktoré spôsobia to, že prvé mesiace investovania nie ste vôbec v zisku, ba práve naopak, môžete byť na nule aj napriek tomu, že ste ani jednu splátku nevynechali a v prípade kapitálovej ŽP aj napriek technickej úrokovej miere, ktorá by vám mala zisk garantovať.

Ak si tieto fakty uvedomíte neskoro a chceli by ste tento sporiaci produkt zrušiť, opýtajte sa najskôr na jeho odkupnú hodnotu, ktorá vám povie, na čom ste. Ináč môžete byť veľmi nemilo prekvapený.

Najlepšiu získate online

Životná poistka vás oslovila, ale neviete, na koho sa obrátiť? Už nemusíte chodiť po meste a sledovať jednotlivé pobočky, či tam náhodou neobjavíte nejakú spoločnosť tohto druhu. Najlepšia životná poistka je získateľná online aj na hore uvedenej stránke. Len si na ňu kliknite a okrem toho, že sa dozviete zaujímavé informácie, môžete o nejakú hneď aj požiadať. Nebojte sa, ponuka nebude len jedna, ale môžete si vybrať podľa toho, čo vám najviac vyhovuje a čo hľadáte. Vďaka tomuto ušetríte hodiny vášho času a možno aj mnoho eur, ktoré by ste ináč minuli na platení nevýhodnej ponuky.

Kalkulačka pre porovnanie a výpočet

To, že najlepšia životná poistka je vám dostupná už aj online, sme povedali, no nezmienili sme sa o tom, že dostupná je práve vďaka kalkulačke, ktorá vám urobí podrobné porovnanie a výpočet jednotlivých ponúk od rôznych poskytovateľov. Bude stačiť vypísať jeden formulár a na základe neho vám prídu mailom jednotlivé ponuky aj s cenovým ohodnotením. Ak sa vám nejaká zapáči, môžete o ňu hneď požiadať, prípadne ju konzultovať s poradcom na rovnakej stránke.

Bezplatná odborná pomoc

Ako sme sa zmienili, na hore uvedenej stránke môžete využiť bezplatnú pomoc nezávislého odborníka, ktorý vám objektívne povie, ktorá ponuka by bola pre vás najlepšia. Má mnohoročné skúsenosti, takže jeho zámer vám pomôcť, je o tento fakt umocnený. Samozrejme, nemusíte s ním konzultovať len ponuky, ktoré vám prišli na mail, ale aj iné veci ohľadom tohto produktu.

Životná poistka už zachránila mnoho ľudí pred prípadnými finančnými ťažkosťami, o čom  sa môžete dočítať aj v tomto článku.